Nova verzija SMS Vage sa sobom nosi poptuno novi koncept određivanja pozicije (sa relativnom tačnošću) koristeći uslugu GSM Lokacionog Servisa. Ova funkcija pruža mogućnost da u svakom momentu možete dobiti poziciju, sa GPS koordinatama, vašeg kamiona ili prikolice sa košnicama. Takođe ukoliko dođe do krađe SMS Vage, nakon priključenja SMS Vaga  će vlasniku automatsku poslati SMS sa trenutnim GPS koordinatama.Više informacija o ovom jedinstvenom sistemu zaštite od krađe vašeg uređaja možete naći u korisničkom uputstvu.

Format:

Primer:

[ID broj] - [naziv tereta]
Datum | Vreme
Lat: [geografska širina]
Lon: [geografska dužina]

<Google maps link za brzi pregled>

ID001 - Drustvo A1
20.01.14 | 15:05
Lat: 44.578431
Lon: 21.034667

Vidi poziciju