Postavite opterećenje na SMS Vagu™ koja prethodno mora biti nivelisana, tarirana a opterećenje centrirano u odnosu na konstrukciju vage.

Funkcija merenja se vrši sa jednostavnim, besplatnim, pozivanjem SMS Vage.
 

Odmah nakon poziva, SMS Vaga će na “drugo zvono” odbiti upućeni poziv. Posle nekoliko sekundi dobijate povratnu SMS poruku, koju u nastavku teksta nazivamo SMS-Merenje, sa sledećim informacijama:

Format: Primer:

[ID broj] – [naziv tereta]
Datum | Vreme
Lokacija: [naziv lokacije]
NETO: [vrednost u kg sa tolerancijom]
TARA: [vrednost u kg]
Baterija: [vrednost u podeocima]
GSM: [vrednost u podeocima]
Sis.Temp: [vrednost u podeocima]

ID001Drustvo A1
02.06.14 | 15:45

Lokacija: Jastrebac 2
NETO: 77.82 kg(+-25g)
TARA: 5.86 kg
Baterija:2/5
GSM: 21 (7 do 31)
Sis.Temp: -6C

* Ukoliko koristite senzore temperature i vlažnosti vazduha, odgovarajući podaci bice prikazani u okviru iste SMS poruke.


Baterija
- prikazuje kapacitet akumulatora u četiri podeoka (radi isključivo sa akumulatorima na 12V)

GSM - treba biti minimum 7 za GSM vezu odnosno 9 za GPRS komunikaciju, iako je moguće uspostaviti vezu i sa slabijim signalom, ali bez garancija da će uređaj uvek biti na mreži ili da će prenos podataka biti uspešan. Ukoliko nanekim lokacijama imate problema sa jačinom signala, proverite kakva je situacija sa drugim mobilnim operaterom ili koristite GSM antene sa većim pojačanjem. Maksimalna vrednost je 31.

Sis.Temp - je sistemska temperatura uređaja. Ovo nije spoljna temperatura vazduha. Vrednost ovog parametra, u stanju mirovanja, se razlikuje samo za oko +2C u odnosu na realnu temperaturu vazduha. Tako da se se ovaj parametar može koristiti, orjentaciono, i kao termometar atmosferskog vazduha. Ukoliko je Sis.Temp parametar ispod 7C (realno 5C) može se očekivati da akumulatorsko napajanje traje znatno kraće nego što je predviđeno.