SMS Vaga poseduje Alarmnu funkciju kao i jedinstveni sistem GPS praćenja putem GSM Pozicionog Servisa ali nema tog elektronskog sistema na svetu koji može bolje zaštititi Vašu imovinu od kvalitetno odrađenog maskiranja. Ono što kradljivci ne vide, to ne mogu ni otuđiti. Sama konstrukcija kao i dimenzije SMS Vage dozvoljavaju izradu zaštitne Drvene maske po meri svih tipova košnica (LR, DB ili AŽ). Drvena maska može u potpunosti prekriti SMS Vagu i na taj način, pored već pomenute aktivne zaštite, pružiti i neprevaziđenu pasivnu zaštitu potpunog maskiranja.

Kako možete napraviti Drvenu masku kao i predložene dimenzije za izradu, možete pronaći u Korisničkom uputstvu.

Nekoliko fotografija sa izgledom Drvene maske koja se nalazi ispod košnice pomoći će Vam  da se uverite u naše tvrdnje.

 

 

 sms vaga drvena maska

sms vaga sa drvenom maskom 1

sms vaga sa drvenom maskom 2