Ovaj članak će Vam pomoći da bolje razumete funkciju Alarmne zaštite kao i šta Vam je sve neophodno za realizaciju iste. Princip funkcionisanja Alarmne zaštite svodi se na događaj u kome dolazi do prekida strujnog kola, izmedju napajanja DC +12V i Kontakta 11, što za posledicu ima slanje odgovarajuće SMS poruke čiji sadržaj možete videti u Korisničkom uputstvu. Prilikom realizacije Alarmne zaštite možete koristiti mikro-prekidače, aktivne ili pasivne senzore. Aktivni senzori služe za detekciju pokreta i nisu pogodni za korišćenje na otvorenim površinama, ali su pogodni za korišćenje unutar kontejnera sa košnicama. Magnetne senzore možete koristiti za unutrašnju ili spoljašnju instalaciju, i uglavnom se koriste za montažu na ulaznim vratima od kontejnera sa košnicama. Magnetni senzor se sastoji iz dva dela. Prvi deo je magnet u plastičnom kućištu dok se drugi deo sastoji od 2 odvojena kontakta koji su povezani sa provodnicima. Kada su vrata zatvorena oba dela su u neposrednoj blizini i magnet u tom slučaju obezbeđuje strujno kolo, tj. spoj, između dva kontakta,tj. dva provodnika, u drugom delu. Otvaranjem vrata od kontejnera dolazi do odaljavanja magneta i prekida strujnog kola što za posledicu ima slanje odgovarajuće SMS poruke.
Mikroprediači su najčešći izbor pčelara prilikom realizacije Alarmne zaštite jer je to najjednostavniji i najjeftiniji način. Jednostavnim postavljanjem mikroprekidača na ulaznim vratima od kontejnera ili ispod poklopca košnice obezbeđujete dovoljan nivo zaštite u 90% slučajeva. Mikroprekidač treba namestiti tako da ukoliko dodje do podizanja košnice, poklopca košnice ili otvaranja vrata kontejnera dođe do prekida strujnog kola izmedju napajanja DC +12V i Kontakta 11. Prilikom montaže senzora ili mikroprekidača trudite se da ih postavite na mesta koja sakrivena od očiju posmatrača, što isto važi i za kablove kojim povezujete mikroprekidače ili senzore sa SMS Vagom.

Izgled pomenutih senzora i mikroprekidača možete videti na pratećoj slici, kao i način povezivanja istih sa SMS Vagom.

 izvodjenje zastite

 
Vodite računa da napon na Kontaktu 11 mora biti u opsegu od 0 do DC +20V. Najbolje i istovremeno najlakše je koristiti napajanje direktno sa baterije koja inače služi za napajanje SMS Vage. Ukoliko korisite aktivne senzore imajte u vidu da će to uticati na autonomiju SMS Vage.