SMS Vaga je specijalizovani elektronski uređaj za daljinsko merenje težine putem mobilnog telefona, ručnog displeja ili GPRS mreže mobilnog operatera. SMS Vaga, pored funkcije lokalnog ili daljinskog merenja, u datom trenutnku, pruža mogućnost dobijanja dnevnih izveštaja o automatskim periodičnim merenjima u toku dana. Takođe, pruža funkciju zaštite pčelinjaka od neovlašćenog pristupa. Korišćenjem protivprovalnih senzora možete obezbediti kamion-prikolicu ili pčelinjaka neograničene površine. Pored ovih funkcija u mogućnosti ste da u svakom momentu utvrdite (sa relativnom tačnošću) poziciju SMS Vage koristeći funkciju GSM lokacionog servisa. Na ovaj način možete pratiti gde se nalazi kamion-prikolica sa vašim košnicama. Ukoliko dođe do krađe SMS Vage, odmah nakon uključenja Vlasnik će dobiti SMS poruku sa poziciom SMS Vage koju možete proslediti policiji radi hvatanja kradljivca. Konstrukcija SMS Vage je takva, da izradom odgovarajuće drvene maske, je možete prilagoditi LR, DB ili AŽ modelima košnica. Kompletna elektronika sa kućištem se nalazi ispod košnice što pored neupadljivog izgleda, koji je važan zbog moguće krađe uređaja, ima i zaštitnu ulogu elektronike od atmosferskih uticaja.

Zašto odabrati SMS Vagu?

SMS Vaga je elektronski uređaj, malih dimenzija, specijalno konstruisan za vršenje merenja i daljinsku dojavu u skladu sa najmodernijim elektronskim standardima u šta se možete uveriti istog momenta kada otvorite kućište u kojoj je smešten. Pored funkcije merenja SMS Vaga može obavljati funkciju aktivne zaštite vašeg pčelinjaka ili kamion-prikolice sa košnicama. Ono što takođe izdvaja ovakav koncept od ostalih uređaja na tržištu, pored konkurentne cene, je i izuzetno mala potrošnja uređaja što je od velike važnosti za Vlasnike koji planiraju da duže vreme ne posećuju lokacije na kojima vrše merenje. Mogućnost napajanja je preko auto (DC 12V) instalacija ili preko mrežnog napona koristeći AC/DC pretvarače (opcija). Autonomija SMS Vage zavisi od kvaliteta i starosti akumulatorskog napajanja, spoljašnje temperature i intenziteta korišćenja. Sa kvalitetnim akumulatorom (12V/7Ah), temperaturama iznad 5C i normalnim tempom korišćenja, možete postići autonomiju oko 65 dana (standby). Zato nema potrebe za kupovinom skupih akumulatora velikih kapaciteta, koji su vidljivi okolini i stvaraju potencijalnu opasnost od krađe. Posebne prednosti vezane su za funkcionalnost ručnog displeja koji je modularnog tipa i džepnih dimenzija. Moguće je kupiti jedan ručni displej i koristiti ga na više SMS Vaga. Merenje se vrši pritiskom na taster ručnog displeja ili jednostavim besplatnim pozivom sa vašeg mobilnog telefona, posle čega će SMS Vaga odgovoriti SMS porukom na broj pozivaoca. Ovako se naplata troškova vrši samo za jednu SMS poruku. SMS Vagu mogu koristiti samo korisnici upisani u imenik SIM kartice(privatni režim) ili svi koji pozovu SMS Vagu (javni režim). Naravno, Vi podešavate režim u kome će SMS Vaga raditi. Ukoliko odlučite da SMS Vagu koristite i kao alarmni sistem radi zaštite vašeg pčelinjaka ili kamion-prikolice sa košnicama, uz minimalna dodatna ulaganja možete biti sigurni da prilikom delovanja neovlašćene osobe dobijate SMS poruku sa obaveštenjem da je alarm aktiviran.