09.06.2015.

Uspešno je završeno još jedno unapređenje Original SMS Vage.


Od sada isporuku vršimo sa akumulatorima od 12V/7Ah koji će Vam obezbediti autonomiju od 65 dana.
Ono što izdvaja Original SMS Vagu od sličnih proizvoda jeste činjenica da je naš uređaj uvek na GSM mreži mobilnog operatera i tako uvek spreman za vršenje merenja u svakom trenutku. To nije slučaj sa sličnim proizvodima na tržistu koji zbog povećane potrošnje moraju povremeno isključivati GSM modem kako bi dobili na autonomiji i tako prikrili njihov nedostatak u optimizaciji potrošnje samog uređaja.